Wykrywanie mutacji APC w kale DNA u pacjentów z guzami jelita grubego ad

W przeciwieństwie do mutacji w c-Ki-ras, które zostały użyte w większości wcześniejszych badań, ponieważ mutacje są skupione w dwóch kodonach, mutacje w APC mogą wystąpić praktycznie w dowolnym miejscu w obrębie pierwszych 1600 kodonów genu.41 Ponadto, rodzaj mutacji (podstawa podstawienia lub insercje lub delecje o różnej długości) różni się znacznie w obrębie guzów. Chociaż takie mutacje APC można wykryć stosunkowo łatwo w guzach, gdzie są obecne w każdej komórce nowotworowej, są one znacznie trudniejsze do wykrycia w DNA kałowym, gdzie mogą być obecne w mniej niż na 100 genach APC w próbce. Opisujemy podejście, które pozwoliło nam wykryć takie mutacje w kałowym DNA od pacjentów z gruczolakami i rakiem w sposób precyzyjny, specyficzny i ilościowy. Metody
Pacjenci
W sumie 74 próbki stolca analizowano w celu określenia ich statusu APC. Uzyskano je od 28 pacjentów z rakiem okrężnicy stopnia B2 Dukesa, 28 pacjentów kontrolnych bez rozpoznanego nowotworu jelita grubego i 18 pacjentów z gruczolakami o średnicy co najmniej cm. Spośród tych 74 próbek, 68 pochodziło z grupy 315 pacjentów, którzy byli kolejno oceniani w MD Anderson Cancer Center w Houston lub okolicznych szpitalach w latach 1997-2000 w przypadku podejrzenia nowotworu jelita grubego. Spośród tych 315 pacjentów, 77 miało raka: 30 miało chorobę Dukesa stadium B2 (T3N0M0), 5 miało zmiany in situ, 6 miało stadium Dukesa A, 5 miało stadium B1 Dukesa, 20 miało stadium Dukesa C, 9 miało Diuków stadium D i 2 miały nowotwory nieznanych lub innych klas. Zdecydowaliśmy się na analizę pacjentów z rakiem Dukesa w stadium B2, ponieważ był to najczęstszy typ; co więcej, efekt badań przesiewowych w takich przypadkach powinien być znaczny, ponieważ prawdopodobnie można je leczyć chirurgicznie. Wykluczyliśmy 2 z 30 pacjentów ze stopniem B2 Dukesa, ponieważ w kolonoskopii lub chirurgii wykryto inne zmiany jelita grubego, co mogło skomplikować analizę. Dla porównania z pacjentami z nowotworami wybraliśmy 28 pacjentów z grupy kontrolnej spośród 55 pacjentów, którzy okazali się wolni od nowotworów podczas kolonoskopii. Te kontrole dopasowano do pacjentów z rakiem w odniesieniu do przyczyn początkowej kolonoskopii, a następnie dopasowano, jak to możliwe, pod względem płci i wieku.
W tej grupie 315 osób 12 miało pojedyncze gruczolaki o średnicy co najmniej cm, które mają wysokie ryzyko progresji do raka.42,43 Badaliśmy również próbki kału od sześciu pacjentów z Kliniki Lahey (Burlington, Mass. ), którzy mieli gruczolaki o średnicy co najmniej cm. Te 6 stanowiły wszystkie te, u których stwierdzono takie nowotwory u 172 pacjentów zbadanych przez kolonoskopię w okresie od września 2000 r. Do czerwca 2001 r.
Próbki kału pobrano przed kolonoskopią od 19 z 46 pacjentów z nowotworem, a przed operacją w pozostałej części. Wszystkie próbki kału od pacjentów kontrolnych zebrano przed kolonoskopią. Wszystkie próbki kału przechowywano w temperaturze -20 ° C natychmiast po pobraniu i przenoszono do przechowywania w temperaturze -80 ° C w ciągu 48 godzin po pobraniu. Żaden z pacjentów nie miał rodzinnej gruczolakowatej polipowatości lub dziedzicznego niepolipowatego raka okrężnicy. Prace zostały przeprowadzone zgodnie z instytucjonalną komisją odwoławczą w każdej uczestniczącej instytucji
[przypisy: charakteropatia leczenie, psychoza organiczna, charakteropatia ]
[więcej w: lidoposterin, olx skarszewy, nortryptylina ]