Wpływ czynnika stymulującego kolonizację granulocytów po intensywnym leczeniu indukcyjnym w nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczce ad 8

Ponieważ ostra białaczka powstająca w wyniku zespołów mielodysplastycznych jest zwykle oporna na leki przeciwbiałaczkowe, a ponieważ niestety nie było nikogo z tą chorobą w grupie kontrolnej, nie byliśmy pewni, czy blastki białaczkowe u dwóch pacjentów z ostrą białaczką, wynikające z zespołów mielodysplastycznych, odpowiedziały na granulocyt CSF in vivo. Chociaż doniesiono, że CSF granulocytów stymuluje klonogenne komórki białaczkowe mniej niż w przypadku granulocytomonakrofagów CSF in vitro, 22, 23 dalsze badania i ewentualnie próby porównawcze będą wymagane do ustalenia, czy CSF granulocytów pobudza komórki białaczkowe mniej in vivo. Jeżeli granulocytów granulocytów lub granulocytomakrofagów może stymulować komórki białaczkowe in vivo, mogą być one stosowane przed chemioterapią w celu zwiększenia udziału proliferujących białaczkowych komórek macierzystych.25, 33 To zwiększyłoby skuteczność wielu leków przeciwbiałaczkowych, ponieważ większość z nich jest aktywna przeciwko proliferującym komórkom, oraz można by skorzystać z tego faktu, aby zabić więcej komórek białaczkowych.25 W związku z tym możliwe jest, że CSF granulocytów będzie bezpieczny we wszystkich stadiach ostrej białaczki. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie powodować niepotrzebnej stymulacji wytwarzania neutrofili i niepotrzebnego podawania dużych dawek. Ponadto stosowanie CSF granulocytów powinno być ograniczone do pacjentów, którzy są obarczeni wysokim ryzykiem zakażeń zagrażających życiu i którzy mają minimalne komórki białaczkowe do czasu, gdy dostępne będą wyniki dodatkowych badań klinicznych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane częściowo przez dotację na badania nad rakiem (63-3) z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Japonii.
Jesteśmy wdzięczni uczestniczącym lekarzom z 41 instytucji za ich współpracę; Akira Morita, Kaoru Takeuchi i Akinori Nishiwaki do analizy statystycznej; i Takako Ushiroku za pomoc w przygotowaniu manuskryptu.
Author Affiliations
Z Wydziału Medycyny, Oddział Nagoya University Hospital, Nagoya (RO); Departament Medycyny, Szpital Uniwersytecki Nagasaki, Nagasaki (MT); Departament Medycyny, Szpital Uniwersytecki Mie, Tsu (TK, SS); Departament Medycyny, Hyogo Medical School, Kobe (AK); Departament Medycyny, Osaka Adult Disease Center, Osaka (TM); Departament Medycyny, Szpital Uniwersytecki Gunma, Maebashi (MO); Departament Medycyny, Szpital Uniwersytecki Chiba, Chiba (HO); Departament Medycyny, Nippon Medical School Hospital, Tokio (TN); Wydział Chemioterapii, Szpital Komagome w Tokio (YS); Wydział Medycyny, Szpital Uniwersytecki Fujita-Gakuen, Toyoake (MH); Departament Medycyny, Szpital Aichi Shokuin, Nagoya (SY); Departament Immunologii i Hematologii, Szpital Miejski w Kobe, Kobe (SN); Departament Medycyny, Szpital Uniwersytecki w Hirosaki, Hirosaki (YY); Wydział Medycyny, Szpital Uniwersytecki Akita, Akita (ABM); Departament Medycyny, Szpital Uniwersytecki w Nagoya, Nagoya (YM); Departament Medycyny, Szpital Czerwonego Krzyża w Hiroszimie, Hiroszima (HD); Departament Medycyny, Szpital Uniwersytecki Kyushu, Sukuoka (YN); Departament Medycyny Zapobiegawczej, Nagoya University School of Medicine, Nagoya (NH); Wydział Medycyny, Tokio University Hospital, Tokio (FT); wszystko w Japonii; oraz grupa badawcza rhG-CSF ds. ostrej białaczki w Japonii Prośba o przedruk do Dr. Ohno w Departamencie Medycyny, Oddział Szpitala, Wyższa Szkoła Medyczna w Nagoya, 1-1-20 Daiko-Minami, Higashi-ku, Nagoya 461, Japonia.

[podobne: psychozy endogenne, dieta po usunięciu wyrostka, lidoposterin ]