Promowanie leków na receptę dla konsumentów ad

IMS Health jest niezależną firmą konsultingową, która dostarcza dane i analizy do przemysłu farmaceutycznego, naukowców, FDA oraz wielu agencji rządowych i federalnych. Konkurencyjne raporty mediów śledzą lokalne i krajowe kampanie reklamowe w głównych mediach, takich jak telewizja i radio. Reklamy promujące określone produkty oraz te, które koncentrują się na chorobach lub objawach bez nazewnictwa produktu, są uwzględniane w szacunkach wydatków na reklamę bezpośrednią. Konkurencyjne raporty mediów nie śledzą reklam internetowych ani deklaracji sponsorowania programu, takich jak te, które pojawiają się w publicznej telewizji. Inne opublikowane raporty wskazują, że wydatki na tego typu reklamy stanowią niewielką część całkowitych wydatków na reklamę bezpośrednią. Read more „Promowanie leków na receptę dla konsumentów ad”

Chirurgia redukcji objętości płuc

Rozedma płuc jest powszechną, postępującą, upośledzającą chorobą, która niesie wysoką śmiertelność. Zajmuje jeden koniec spektrum przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), z przewlekłym zapaleniem oskrzeli na drugim końcu spektrum. Niezmiennie choroba bronchityczna jest znacznie bardziej podatna na postępowanie medyczne niż rozedma płuc. Nieubłagany postęp rozedmy w połączeniu z rosnącą dusznością sprawia, że pacjent jest zdesperowany. Przez lata chirurdzy odpowiedzieli na wezwanie pomocy poprzez opracowanie procedur operacyjnych dla różnych części aparatu oddechowego, w tym ściany klatki piersiowej, przepony, opłucnej i układu nerwowego. Read more „Chirurgia redukcji objętości płuc”

Zarządzanie śmiercią w oddziale intensywnej terapii: przejście od leczenia do komfortu

Dla tych, którzy opiekują się pacjentami na oddziale intensywnej terapii (OIOM), codzienne wydarzenie to zajmowanie się złożonymi problemami medycznymi i psychospołecznymi dotyczącymi śmierci i umierającego pacjenta. Jednak niezbędne umiejętności praktyczne rzadko uczą się w ramach formalnego szkolenia, a wielu z nas podejść do tych problemów niezręcznie i z pewnym dyskomfortem. Redaktorzy Zarządzania Śmiercią w Oddziale Intensywnej Terapii postawili przed sobą ogromny cel: stworzyć książkę, która w sposób naukowy recenzuje temat śmierci i umierania na OIOM-ie i dostarcza konkretnych, praktycznych porad dotyczących opieki nad chorymi i umierającymi w stanie krytycznym. Jak stwierdzono we wstępie, ogólnym celem tej książki jest poprawa opieki nad pacjentami umierającymi na OIOM-ie. Cel, który zostanie osiągnięty, po części, redaktorzy mówią: gdy książka zostanie znaleziona, ubrana i nabazgrana na posterunkach pielęgniarek i pracowniach lekarzy. Read more „Zarządzanie śmiercią w oddziale intensywnej terapii: przejście od leczenia do komfortu”

Powstanie na Tajwanie odporności na fluorochinolony w Salmonella enterica Serotype Choleraesuis ad 5

Izolaty odzyskane z różnych gatunków (ludzi i trzody chlewnej) oraz w różnych latach (1997 i 2000-2001) nie różniły się istotnie rozkładem wzorców IRS-PCR (tabela 1). Nie było również znaczącej różnicy w rozkładzie wzorów pomiędzy wrażliwymi na ciprofloksacynę i opornymi na cyprofloksacynę izolatami (Tabela 1). Spośród 48 izolatów uzyskanych od ludzi w 2000 i 2001 r., 22 (46 procent) zawierało plazmid o wielkości 50 kb plus inny plazmid o wielkości 75, 90 lub 125 kb; 13 (27 procent) miało jedynie plazmid o wielkości 50 kb; a 13 (27 procent) miało tylko jeden z większych plazmidów o wielkości 75, 90 lub 125 kb. Spośród 26 izolatów ze świń 16 (62 procent) zawierało plazmid o wielkości 50 kb plus inny plazmid o wielkości 75, 90 lub 125 kb; 4 (15 procent) miało tylko plazmid o wielkości 50 kb; a 6 (23 procent) miało tylko jeden z większych plazmidów. Wzory plazmidów izolatów S. Read more „Powstanie na Tajwanie odporności na fluorochinolony w Salmonella enterica Serotype Choleraesuis ad 5”

Ekspresja p53 i rokowanie u dzieci z złośliwymi glejakami ad 6

Wskaźnik przeżycia wolnego od progresji po pięciu latach wynosił 32 . 7 procent w grupie 44 pacjentów, których nowotwory nie wykazywały nadekspresji p53 i 14 . 6 procent w 37 przypadkach, w których guzy wykazywały nadmierną ekspresję p53 (P = 0,01). To powiązanie utrzymano w analizie stratyfikowanej zgodnie z histologicznymi cechami guza (p = 0,03). 13 pacjentów, u których guzy wykazywały zarówno nadekspresję p53, jak i mutacje w TP53, miało przeżycie wolne od progresji po pięciu latach wynoszące 8 . Read more „Ekspresja p53 i rokowanie u dzieci z złośliwymi glejakami ad 6”

Zmniejszenie częstości występowania cukrzycy typu 2 poprzez interwencję Lifestyle lub Metformin ad 6

Badanie miało niewystarczającą moc do oceny znaczenia efektów w podgrupach, ani też nie zaplanowano takich testów. Znacząca heterogeniczność wskazuje, że efekty leczenia różniły się w zależności od wartości współzmiennych. Efekty leczenia nie różniły się istotnie w zależności od płci, rasy czy grupy etnicznej (Tabela 2). Interwencja dotycząca stylu życia była wysoce skuteczna we wszystkich podgrupach. Jego działanie było istotnie większe u osób z niższym stężeniem glukozy w linii podstawowej dwie godziny po obciążeniu glukozą niż wśród osób z wyższymi wartościami glukozy w linii podstawowej. Read more „Zmniejszenie częstości występowania cukrzycy typu 2 poprzez interwencję Lifestyle lub Metformin ad 6”

Stymulacja głębinowego mózgu w chorobie Parkinsona

Stymulacja głębokiego mózgu dla grupy badań choroby Parkinsona (wydanie z 27 września) dała wyniki prospektywnego, podwójnie ślepego, krzyżowego badania z udziałem pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, u których wszczepiono elektrody w jądrze podwzgórzu lub w globus pallidus, który następnie przeszedł dwustronną stymulację głębinową o wysokiej częstotliwości. W części Dyskusja autorzy napisali: Chociaż inicjacja stymulacji była związana z przejściowymi objawami u niektórych pacjentów, nie uważamy, aby miało to wpływ na ślepą ocenę, ponieważ ani pacjenci ani badacze nie byli pewni, czy stymulacja była czas . W 1998 r. niektórzy z tych samych autorów podali, w odniesieniu do podwójnie ślepej oceny głębokiego mózgu stymulacji jądra podwzgórza u ośmiu takich samych pacjentów, że wszyscy pacjenci byli w stanie odgadnąć, które oceny zostały wykonane z włączonymi stymulatorami. 2 Każdy z pewnym doświadczeniem stymulacji głębokiego mózgu jądra podwzgórzowego wie, że ani pacjent, ani oceniający nie mogą być zaślepieni na status pacjenta z zaawansowaną chorobą Parkinsona, który wznowił stymulację jądra podwzgórzowego po bez stymulacji i przyjmowania leków przez 12 godzin. Read more „Stymulacja głębinowego mózgu w chorobie Parkinsona”

Porównanie doustnych i miejscowych kortykosteroidów u pacjentów z pemfigoidem pęcherzowym cd

Badacze zaprzestali leczenia, jeśli wystąpił zagrażający życiu efekt uboczny, niezależnie od grupy leczenia pacjenta. Pomiar linii bazowej i pomiarów kontrolnych
Na linii podstawowej każdy pacjent poddany był badaniu fizykalnemu. Oceniono wynik Karnofskiego. Wynik jest miarą ogólnego stanu i stopnia autonomii pacjenta w skali od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na lepszy stan i większą autonomię. 31 Liczba nowych bulli, które pojawiały się codziennie, została zanotowana przez pielęgniarkę, która nie była w inny sposób zaangażowany w badanie. Read more „Porównanie doustnych i miejscowych kortykosteroidów u pacjentów z pemfigoidem pęcherzowym cd”

Wykrywanie mutacji APC w kale DNA u pacjentów z guzami jelita grubego cd

Po wszystkich pacjentach uzyskano ustną lub pisemną zgodę, zgodnie z mandatem udzielonym przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego. Oczyszczanie DNA
DNA oczyszczono za pomocą modyfikacji procedur opisanych przez Ahlquista i wsp. 30. Wszystkie próbki kału rozmrożono w temperaturze pokojowej i homogenizowano za pomocą wytrząsarki do stolca Exactor (Exact Laboratories, Maynard, MA). Read more „Wykrywanie mutacji APC w kale DNA u pacjentów z guzami jelita grubego cd”

Codzienna hemodializa i wyniki ostrej niewydolności nerek ad

Badacze stwierdzili, że wyższe zalecane objętości były związane ze zmniejszoną śmiertelnością. Hipoteza, że zwiększenie intensywności dostarczanej dawki hemodializy u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, znacznie zmniejsza częstość powikłań mocznicowych, a poprawa wyniku jest logiczna, ale pozostaje nieudowodniona, ponieważ opiera się na danych deficytowych i sprzecznych. Przeprowadziliśmy prospektywne badanie, aby porównać wpływ codziennej przerywanej hemodializy z hemodializą na drugi dzień na przeżywalność u pacjentów otrzymujących intensywną terapię z powodu ostrej niewydolności nerek.
Metody
Badana populacja obejmowała osoby dorosłe z ostrą niewydolnością nerek na oddziałach intensywnej opieki medycznej i chirurgicznej w Uniwersyteckich Szpitalach w Monachium, Innenstadt, Niemcy. Głównym kryterium włączenia do badania było kliniczne rozpoznanie ciężkiej, ostrej martwicy kanalików spowodowanej niedawnym uszkodzeniem niedokrwiennym lub nefrotoksycznym, z przewidywaną potrzebą okresowej hemodializy przez co najmniej jeden tydzień. Read more „Codzienna hemodializa i wyniki ostrej niewydolności nerek ad”