Selektywne pooperacyjne hamowanie żołądkowo-jelitowych receptorów opioidowych

W artykule dotyczącym profilaktyki przeciw pooperacyjnej niedrożności jelit za pomocą ADL 8-2698, Taguchi et al. (Wydanie 27 września) odnosimy się do naszego raportu na temat dożylnego metylonaltreksonu, obwodowego antagonisty opioidów.2. Zwracamy uwagę na błąd w opisie ich badanej populacji. W naszym badaniu nie uczestniczyli pacjenci z bólem nowotworowym, ale raczej pacjenci otrzymujący leczenie podtrzymujące metadonem, którzy są wyjątkowo wrażliwi na wycofanie opioidów. Wyniki pomiarów obejmowały zatem odpowiedź na rozwarstwianie, czasy podawania doustnego i ślepego oraz objawy centralnego wycofania opioidów.
Wszyscy pacjenci w naszej grupie leczonej mieli natychmiastowe rozwichlenie i żaden z nich nie miał objawów odstawienia opioidów. Podobne wyniki uzyskano dla metylonaltreksonu podawanego doustnie, chociaż ewakuacja nie była natychmiastowa.3 Różnica czasu do ewakuacji mogła być związana z drogą podawania. Chociaż 8-2698 ADL jest wyraźnie skuteczne w profilaktyce niedrożności jelit, to antagonista opioidów podawany pozajelitowo może być bardziej przydatny do leczenia, szczególnie u pacjentów poddawanych ssaniu żołądka. W przeciwieństwie do ADL 8-2698, metylonaltrekson jest sformułowany i skuteczny zarówno doustnie, jak i pozajelitowo.
Jak sugeruje dr Steinbrook w załączonym artykule wstępnym, 4 mogą być inne role terapeutyczne dla obwodowych antagonistów opioidowych. Niemniej jednak ich rola w zapobieganiu wymiotom pooperacyjnym pozostaje niejasna. Wieloczynnikowy charakter wymiotów pooperacyjnych oraz fakt, że opiaty mogą zarówno indukować, jak i zapobiegać wymiotom, komplikują ten problem. Wyniki naszych badań metylonaltreksonu u psów w zapobieganiu wymiotom wywołanym przez opioidy były zachęcające, 5 ale ani my ani inni badacze6 nie odkryli, że metylonaltrekson znacząco zmniejsza wymioty pooperacyjne u ludzi. Metylonaltrekson zmniejsza jednak zarówno niepożądane efekty subiektywne, jak i świąd związany z używaniem opiatów.7
Dr med. Jonathan Moss, Ph.D.
Chun-Su Yuan, MD, Ph.D.
University of Chicago, Chicago, IL 60637
[email protected] uchicago.edu
7 Referencje1. Taguchi A, Sharma N, Saleem RM i in. Selektywne pooperacyjne hamowanie receptorów opioidowych przewodu pokarmowego. N Engl J Med 2001; 345: 935-940
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Yuan CS, Foss JF, O Connor M, i in. Metylonaltrekson do odwracania zaparć z powodu chronicznego stosowania metadonu: randomizowana kontrolowana próba. JAMA 2000; 283: 367-372
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Yuan CS, Foss JE. Ustny metylonaltrekson na zaparcia indukowane opioidami. JAMA 2000; 284: 1383-1384
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Steinbrook RA. Antagonista opioidów w pooperacyjnej niedrożności jelit. N Engl J Med 2001; 345: 988-989
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Foss JF, Yuan CS, Roizen MF, Goldberg LI. Zapobieganie wymiotom wywołanym apomorfiną lub cisplatyną u psa za pomocą kombinacji metylonaltreksonu i morfiny. Cancer Chemother Pharmacol 1998; 42: 287-291
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
6. Moerman I, Franck P, Camu F. Ocena metylonaltreksonu pod kątem zmniejszenia wymiotów pooperacyjnych i nudności Acta Anaesthesiol Belg 1995, 46: 127-132
MedlineGoogle Scholar
7. Yuan CS, Foss JF, O Connor M, Osinski J, Roizen MF, Moss J. Skuteczność doustnego podawania metylonaltreksonu w zmniejszaniu subiektywnych efektów po dożylnej morfinie. Drug Alcohol Depend 1998; 52: 161-165
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Odpowiedzi redaktora:
Do redakcji: Nudności i wymioty pozostają zbyt częste po operacji. Zgadzam się z Moss i Yuan, że wymioty pooperacyjne są złożone i prawdopodobnie wieloczynnikowe. Chociaż zalecono liczne farmakologiczne podejścia do profilaktyki i leczenia wymiotów, nie ma wśród nich 1-3 antagonistów opioidów. Taguchi i in. odnotowano istotne zmniejszenie maksymalnych wyników nudności i brak wymiotów przy dawce 6 mg 8-2698 ADL. Dodatkowe badania są uzasadnione, aby określić rolę antagonistów opioidów w zapobieganiu i leczeniu pooperacyjnych nudności i wymiotów.
Richard A. Steinbrook, MD
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA 02215
3 Referencje1. Watcha MF, biały PF. Pooperacyjne nudności i wymioty: etiologia, leczenie i profilaktyka. Anesthesiology 1992; 77: 162-184
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Wytyczne terapeutyczne ASHP dotyczące farmakologicznego leczenia nudności i wymiotów u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lub radioterapię lub poddanych operacji. Am J Health Syst Pharm 1999; 56: 729-764
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Scuderi PE, James RL, Harris L, Mims GR III. Multimodalne leczenie przeciwwymiotne zapobiega wczesnym wymiotom pooperacyjnym po ambulatoryjnej laparoskopii. Anesth Analg 2000; 91: 1408-1414
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(3)
[hasła pokrewne: charakteropatia leczenie, kulturystyka forum, octan glatirameru ]
[hasła pokrewne: lidoposterin, olx skarszewy, nortryptylina ]