Promowanie leków na receptę dla konsumentów czesc 4

W odniesieniu do sprzedaży produktów całkowite wydatki na promocję pozostały jednak na niezmienionym poziomie od 14 do 15 procent i faktycznie spadły nieznacznie od 1998 r. Ta relatywnie stała relacja może odzwierciedlać fakt, że ostatnie podwyżki wydatków na promocję, szczególnie dla drogie leki, napędzają wzrost wydatków, około jednej trzeciej z nich, jak twierdzili niektórzy, można przypisać rosnącej liczbie leków o wysokich cenach na rynku8. Zmiana w reklamie bezpośredniej
Tabela 2. Tabela 2. Top 20 leków w kategoriach wydatków na reklamę bezpośrednią w 2000 r. Reklama bezpośrednia dla konsumenta nie została przyjęta jako strategia marketingowa dla każdego produktu farmaceutycznego. W przeciwieństwie do promocji skierowanej do profesjonalistów, która jest stosowana w przypadku prawie wszystkich markowych leków, wydatki na reklamę bezpośrednią skupiają się na kilku produktach. W 2000 r. 20 leków na receptę, w przypadku których wydatki na reklamę bezpośrednio do konsumenta stanowiły około 60 procent łącznych wydatków przemysłu na taką reklamę (tabela 2). Leki na receptę, których wydatki na reklamę bezpośrednią są wysokie, sprzedawane są przez wiele różnych firm farmaceutycznych i należą do szerokiej gamy klas terapeutycznych, w tym leków przeciwdepresyjnych, przeciwhistaminowych, przeciwhiperlipidemicznych i przeciwzapalnych.
Tabela 3. Tabela 3. Reklamy bezpośrednie dla konsumentów w wybranych klasach leków w 1999 r. Kiedy porównaliśmy działania reklamowe bezpośrednio do konsumentów dla wybranych kategorii leków, stwierdziliśmy znaczną zmienność intensywności wydatków na taką reklamę: stosunek wydatków do sprzedaży dla klasy z najwyższymi wydatkami był 23 razy wyższy niż stosunek dla klasy o najniższych nakładach (Tabela 3). Natomiast wydatki na promocję dla profesjonalistów jako procent sprzedaży różniły się tylko trzykrotnie pomiędzy pięcioma klasami.
Tabela 4. Tabela 4. Reklama bezpośrednia i konsumencka dla wybranych produktów w 1999 r. W ramach danej kategorii terapeutycznej leków firmy farmaceutyczne dokonują znacznych inwestycji w reklamę bezpośrednią w przypadku niektórych produktów, ale znacznie mniejszą inwestycję dla inne (tabela 4). Na przykład, podczas gdy większość leków przeciwhistaminowych nieulegających reklamie była reklamowana konsumentom w 1999 r., Wśród inhibitorów pompy protonowej tylko Prilosec był reklamowany konsumentom w 1999 r. Podobnie Paxil był jedynym antydepresantem, dla którego dokonano znacznych inwestycji w bezpośredniej styczności z konsumentem. reklama w 1999 r., pomimo istnienia wielu konkurentów na rynku.
Rysunek 2. Wydatki na reklamę bezpośrednią dla głównych marek leków przeciwhistaminowych od sierpnia 1996 r. Do grudnia 1999 r. Wydatki na reklamę bezpośrednią dla konsumentów dla konkretnego produktu i dla całych klas terapeutycznych ulegały znacznym wahaniom w czasie (ryc. 2). Niektóre z tych wzorców mogły wynikać częściowo z sezonowej zmienności objawów chorób leczonych przez reklamowane leki. Na przykład, wydatki na reklamę leków przeciwhistaminowych nie stosujących leków przeciwhistaminowych, stosowanych w leczeniu sezonowych alergii, spadły znacząco w grudniu i styczniu, kiedy osoby z takimi alergiami zwykle nie mają objawów
[patrz też: porencefalia mózgu, moczenie mimowolne, charakteropatia leczenie ]
[hasła pokrewne: chlorowodorek fenylefryny, homilopatia, tasectan ulotka ]