Delecja angażująca gen Connexin 30 w niedosłuchowe upośledzenie słuchu cd

U 24 osób analiza haplotypów nie miała charakteru informacyjnego. Wreszcie, dziewięć osób (osiem Hiszpanów i jeden Kubańczyk) miało wyniki wskazujące na związek z DFNB1, co sugeruje, że inna mutacja 13q12 towarzyszyła mutacji GJB2. Figura 1. Figura 1. Mapa regionu GJB6 na chromosomie 13q12, którego dotyczy delecja 342 kb, określana jako delecja A (GJB6-D13S1830) (panel A); Mapa Exon 3 GJB6 (Panel B); oraz rodowód i wyniki analizy Southern Blot jednej rodziny hiszpańskiej (panele C i D). Panel A pokazuje segment DNA o długości 600 kb zawierający segment dotknięty delecją A (GJB6-D13S1830) i flankują- cą (numer dostępu National Center for Biotechnology Information, NT_009917.3). Wskazano pozycje siedmiu markerów i czterech miejsc oznaczonych sekwencją (STS). Pokazano lokalizację dwóch innych genów w regionie: gen kodujący .-krystalinę (LOC51084) i gen kodujący sondę hTg737 (TG737), która jest powiązana z policystyczną chorobą nerek. Dwa punkty przerwania delecji są oznaczone pionowymi strzałkami, a zakres delecji jest oznaczony linią przerywaną. Panel B pokazuje fragment DNA o długości 4 kb, który zawiera trzeci ekson z genu GJB6 i sekwencje flankujące. UTR oznacza nieulegający translacji region i sekwencję kodującą CDS. Strony ograniczające, PstI lub SspI, są wskazane. Położenia sond zastosowane w analizie Southern blot są wskazane poniżej egzonu 3. Grot wskazuje punkt przerwania delecji w GJB6. Panel C przedstawia wyniki analizy Southern blot u hiszpańskiej rodziny z ciężką głuchotą. Sonda 2R została użyta do trawienia SspI genomowego DNA. Pasmo 2.2-kb typu dzikiego (WT) występuje u osobnika kontrolnego i u rodziców. Zespół ten jest nieobecny u obu dzieci. Panel D pokazuje wyniki analizy Southern blot w tej samej rodzinie z sondą 1R na trawieniach SspI genomowego DNA. Oprócz pasma 2,2 kb, nowe pasmo 2,9 kb, utworzone przez delecję (del), pojawia się słabo u rodziców (obaj są heterozygotyczni) i wyraźniej u dzieci (oboje są homozygotyczni) i jest nieobecny u podmiotu kontrolnego. Kręgi wskazują żeńskie rodziny i kwadraty męskich członków rodziny.
Analiza haplotypów dała również dwa nieoczekiwane wyniki. Po pierwsze, brak spójności w segregacji alleli markera D13S175 w dziewięciu rodzinach sugerował obecność niesprawnego allelu. Po drugie, dwie dotknięte córki (Pacjenci II-1 i II-2 na Figurze 1) rodziców, którzy mieli ciężką głuchotę i którzy byli heterozygotyczni pod względem mutacji 35delG w GJB2, odziedziczyli allele GJB2 typu dzikiego z każdego z rodziców, jak pokazano bezpośrednie testowanie i analiza haplotypów. Nie było możliwości amplifikacji markera D13S175 z Pacjentów II-1 i II-2, z użyciem pary starterów opisanych w literaturze23 lub alternatywnej pary starterów zaprojektowanych na podstawie sekwencji flankujących powtórzenie (CA) n . Wyniki te były zgodne z występowaniem delecji obejmującej co najmniej marker D13S175.
Aby potwierdzić i określić zakres delecji w tej rodzinie hiszpańskiej, przetestowaliśmy Przedmioty II-1 i II-2 pod względem wariancji sekwencji w GJB6, genie bardzo zbliżonym do D13S175 (Figura 1A)
[przypisy: struktura osobowości, psychoza starcza, płuca bydlęce ]
[hasła pokrewne: eskulap lomza, psychozy endogenne, porencefalia ]